KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA

Zadruga danes

Kmetijsko gozdarska zadruga Sava Lesce spada med večje zadruge v Sloveniji. V našo zadrugo je vključenih 100 kmetov, članov zadruge, ki so tudi njeni lastniki.

 

Zadruga pokriva področje od Rateč do Radovljice, manjši del pa tudi Naklo, Duplje in Zavrh. Zaposlujemo 36 ljudi (Dec.2019), skupaj s posestvi Poljče in Bled, ter sadovnjakom Resje in kavarno Panj.

 

Naša osnovna dejavnost je pridelava mleka. Ostale dejavnosti pa so še: odkup mleka, živinepridelava jabolk, vzreja in prodaja telet/plemenskih telet ter kmetijska trgovina, ki je namenjena tako kmetovalcem, kot tudi vrtičkarjem. Ob zadostni količini vam nabavljeno robo dostavimo tudi na dom. Prav tako pa nudimo tudi brezplačno svetovanje o varstvu rastlin oziroma fitofarmaciji.

 

Uprava zadruge ima sedež v Lescah (nasproti Mercator centra ), kjer ima zagotovljeno tudi zadostno število lastnih parkirnih mest. V sklopu stavbe poleg uprave zadruge, deluje še Kmetijska trgovina ter Deželna banka Slovenije in Kmetijsko svetovalni zavod iz Kranja.

 

Delovni čas uprave

Od ponedeljka – petka7-15

Tel: 04 5353 610   / info@kgz-sava.si 

Delovni čas trgovine

Od ponedeljka – petka8 -19
sobota8 -12
nedelja in praznikizaprto

Tel: 04 5353 623   

 

Uradni podatki

KGZ Sava z.o.o., LESCE
Rožna dolina 50, 4248 Lesce 

Id DDV: SI63177692
Marična št.: 5147166

Banka TRR:
GB d.d., Kranj,  IBAN SI56 0700 0000 0121 243
DBS d.d.             IBAN SI56 1910 0001 0039 360

Zastopniki:
Predsednik zadruge: RABIČ Slavko
Direktorica zadruge: mag. PAPLER Mojca

 

 

Zadruga danes

Zadruga SAVA Lesce z. o. o. danes šteje 100 članov. Njena osnovna dejavnost je prireja mleka, ki se izvaja na posestvu Poljče. Poleg tega se zadruga ukvarja še z:

 •  lastno rejo telic črno-bele pasme na posestvu Bled
 • pridelavo krme za lastne farme
 • pridelavo sadja, predvsem jabolk in nekaj hrušk, sliv ter orehov v sadovnjaku Resje
 • pridelavo ajde, ki jo predelamo v kvalitetno ajdovo moko
 • predelavo sadja (iz sadovnjaka Resje) v 100 % jabolčni sok, jabolčni kis in jabolčne krhlje
 • odkupom živine in drugih kmetijskih pridelkov in izdelkov
 • odkupom mleka in prodajo le-tega na evropski trg po konkurenčnih cenah preko zbirnega centra v Poljčah
 • prodajo repromateriala, materiala za vrtičkarje… v zadružni trgovini Lesce…

 

V letu 2019 je v zadrugi zaposlenih 36 sodelavcev.


Upravni odbor v tem mandatu vodi predsednik zadruge Slavko Rabič. Ostali člani upravnega odbora so: Andrej Avsenek, Ciril Černe, Florijan Černe, Boštjan Frelih, Matej Krajnc, Aleš Resman, Andrejka Šebat in Janez Šebat.


Predsednik nadzornega odbora zadruge je Vinko Toman, člana pa sta še Branko Hlebanja in Peter Razinger.

Vizija

KGZ SAVA z. o. o., LESCE je zadruga, ki z znanjem in izkušnjami povezuje interese članic in članov, sodelavcem nudi varno in zadovoljno delovno okolje, ima največji zbirni center surovega mleka v Sloveniji, v širšem smislu pa je organizacija, ki predstavlja stabilnega in zanesljivega poslovnega partnerja.

Poslanstvo

 • Na nabavnem in prodajnem trgu zastopati interese članic in članov
 • Na posestvih ustvarjati okolje, ki nudi udobje živalim, hkrati pa zaposlenim omogoča njihov razvoj
 • V sadovnjaku Resje pridelovati kakovostno sadje, zanimivo tako za domači, kakor tudi za tuji trg

Smotri

 • Povezovati interese članic in članov zadruge
 • Dosegati dobiček iz poslovanja zadruge za rast in razvoj zadruge
 • Zagotavljati taka delovna mesta sodelavcem, na katerih bodo zadovoljni, kjer se bodo dodatno usposabljali in rastli

Vrednote

 • ZNANJE IN SODELOVANJE: svoja znanja in izkušnje nenehno nadgrajujemo in z veseljem delimo med sodelavci
 • POŠTENOST: spoštovanje pravil in etičnih načel je ključ do uspešnega poslovanja
 • KAKOVOST IN OPTIMALNOST: zadovoljni smo šele takrat, ko vemo, da smo delo opravili kvalitetno in optimalno
 • ODGOVORNOST: do članic in članov, zaposlenih in poslovnih partnerjev čutimo odgovornost za uspešno poslovanje
 • ZAUPANJE: članicam in članom, zaposlenim in poslovnim partnerjem vzbujamo zaupanje
Scroll to Top