KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA

Zgodovina posestev

Posestvi Poljče in Bled sta se zadrugi pripojili leta 1962.

 

Posestvo Poljče je kmetijsko gospodarstvo z dolgo in bogato zgodovino. V okviru kmetijske banovinske šole je bilo zasnovano že pred 2. Svetovno vojno. Po vojni so v vasi Poljče obnovili tako šolsko kot kmetijsko dejavnost. Leta 1960 so zgradili odprte hleve za rejo govedi na globokem nastilu. V te hleve so leta 1962 premestili čredo pincgavkiz starega hleva v vasi, ter na novo kupljene simentalke iz Prekmurja. Prve telice črno-bele pasme pa so nakupili na posestvu Kočevje nekaj let kasneje. Hkrati z gradnjo so začeli z izsuševanjem zamočvirjenih zemljišč, na katerih so leta 1966 organizirali pašno košnji sistem rabe na površini 60 ha.

Po pripovedovanju g. Jožeta Avseneka ( najprej vodja posestva Poljče, kasneje direktor zadruge ) je v času Jugoslavije pod posestvo Poljče spadal tudi sadovnjak Resje, V takratnih časih je bilo to posestvo eno izmed prvih, ki je telice oddajalo v kooperacijsko rejo , že takrat pa je posestvo pridelalo okoli 9.000 l mleka, kar je vzpodbudilo zanimanje tujcev.

 

Eden izmed tistih, ki so obiskovali poljedeljsko šolo v Poljčah je bil tudi g. Janez Stare, ki je bil ves čas zaposlen v zadrugi Lesce. Po njegovem pripovedovanju je bil poljedeljska šola v Poljčah ukinjena okoli leta 1970 in ni nikoli spadala pod posestvo, dijaki, ki pa so jo obiskovali, so svojo obvezno prakso opravljali prav na tem posestvu. V Poljčah je bil včasih tudi mlin, kjer so proizvajali otrobe ( krma za živino ) in jo razvažali po celi Gorenjski, ostalo pa so porabili za lastno krmo.

 

Okoli leta 1962 sta se posestvi Poljče in Bled pripojili zadrugi Lesce.

Od leta 2014 sta posestvi združeni v eno enoto. Na posestvu Poljče se izvaja prireja mleka, medtem ko se na posestvu Bled izvaja lastna reja telic.

OBVESTILA IN NOVICE

Scroll to Top