Zgodovina posestev

Posestvi Poljče in Bled sta se zadrugi pripojili leta 1962.

 

Posestvo Poljče je kmetijsko gospodarstvo z dolgo in bogato zgodovino. V okviru kmetijske banovinske šole je bilo zasnovano že pred 2. Svetovno vojno. Po vojni so v vasi Poljče obnovili tako šolsko kot kmetijsko dejavnost. Leta 1960 so zgradili odprte hleve za rejo govedi na globokem nastilu. V te hleve so leta 1962 premestili čredo pincgavkiz starega hleva v vasi, ter na novo kupljene simentalke iz Prekmurja. Prve telice črno-bele pasme pa so nakupili na posestvu Kočevje nekaj let kasneje. Hkrati z gradnjo so začeli z izsuševanjem zamočvirjenih zemljišč, na katerih so leta 1966 organizirali pašno košnji sistem rabe na površini 60 ha.

Po pripovedovanju g. Jožeta Avseneka ( najprej vodja posestva Poljče, kasneje direktor zadruge ) je v času Jugoslavije pod posestvo Poljče spadal tudi sadovnjak Resje, V takratnih časih je bilo to posestvo eno izmed prvih, ki je telice oddajalo v kooperacijsko rejo , že takrat pa je posestvo pridelalo okoli 9.000 l mleka, kar je vzpodbudilo zanimanje tujcev.

 

Eden izmed tistih, ki so obiskovali poljedeljsko šolo v Poljčah je bil tudi g. Janez Stare, ki je bil ves čas zaposlen v zadrugi Lesce. Po njegovem pripovedovanju je bil poljedeljska šola v Poljčah ukinjena okoli leta 1970 in ni nikoli spadala pod posestvo, dijaki, ki pa so jo obiskovali, so svojo obvezno prakso opravljali prav na tem posestvu. V Poljčah je bil včasih tudi mlin, kjer so proizvajali otrobe ( krma za živino ) in jo razvažali po celi Gorenjski, ostalo pa so porabili za lastno krmo.

 

Okoli leta 1962 sta se posestvi Poljče in Bled pripojili zadrugi Lesce.

Od leta 2014 sta posestvi združeni v eno enoto. Na posestvu Poljče se izvaja prireja mleka, medtem ko se na posestvu Bled izvaja lastna reja telic.

OBVESTILA IN NOVICE

IŠČEMO NOVE SODELAVCE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Scroll to Top