Predstavitev

Posestvi Poljče in Bled skupaj razpolagata z okoli 320 ha kmetijskih zemljišč.

 

Od leta 2004 so posestva vključena v integrirano pridelavo, kar pomeni, da gnojimo na osnovi analize tal, s fitofarmacevstkimi sredstvi pa škropimo samo v primeru preseženih pragov škodljivosti.

 

V letu 2014 sta posestvi doživeli večjo reorganizacijo, saj smo vso mlečno proizvodnjo, ki se je do takrat izvajala na obeh posestvih, locirali na posestvu Poljče, na posestvu Bled pa imamo lastno rejo telic.

 

Mleko, ki ga pridelamo na posestvu Poljče v celoti preko našega zbirnega centra prodamo na italijanski trg.

OBVESTILA IN NOVICE

NASLEDNJI TEDEN SVEŽA, SOČNA JABOLKA SADOVNJAKA RESJE

  • 31/07/2020
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

SVEŽE MLEKO

  • 31/07/2020
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Scroll to Top