Posestvi Poljče in Bled

Zadruga Sava Lesce ima v lasti dve posestvi ( Poljče in Bled ) , kjer se ukvarjamo z lastno proizvodnjo mleka in pa proizvodnjo krme za lastne potrebe.

Na obeh dveh posestvih skupaj redimo 490 molznic in 300 ostalih govedi. Del plemenskih telic imamo v kooperacijski reji pri kmetih, ostalo pa je namenjeno prodaji.

Prav tako imamo zagotovljeno stalno prisotnost veterinarjev, kar nam omogoča dobro selekcijo in urejeno zdravstveno stanje črede.

 

Odgovorni osebi
kontaktna oseba:Barbara Kunšič Demšar (vodja enote)
telefon:04 533 34 42
fax:04 530 75 39
e-poštabarbara.kunsic.demsarl@kgz-sava.si
 
kontaktna oseba:Olga Cvenkel (vodja poljedeljstva)
telefon:031 248 307
fax:04 530 75 39
e-poštaolga.cvenkel@kgz-sava.si

Posestvi Poljče in Bled skupaj razpolagata z okoli 320 ha kmetijskih zemljišč.

 

Od leta 2004 so posestva vključena v integrirano pridelavo, kar pomeni, da gnojimo na osnovi analize tal, s fitofarmacevstkimi sredstvi pa škropimo samo v primeru preseženih pragov škodljivosti.

 

V letu 2014 sta posestvi doživeli večjo reorganizacijo, saj smo vso mlečno proizvodnjo, ki se je do takrat izvajala na obeh posestvih, locirali na posestvu Poljče, na posestvu Bled pa imamo lastno rejo telic.

 

Mleko, ki ga pridelamo na posestvu Poljče v celoti preko našega zbirnega centra prodamo na italijanski trg.

OBVESTILA IN NOVICE

Scroll to Top