KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA

Kratka zgodovina zadruge

Kot leto ustanovitve štejemo 25. maj 1948, ko se je zadruga formirala, sami začetki zadruge pa segajo že v kraljevino Jugoslavije.

 

Po 2. svetovni vojni formirano zadrugo, ki je bila v zadružnem registru vpisana 25. maja 1948 je sestavljalo sedem članov upravnega odbora, ki so ga sestavljali naslednji člani:

 • Vogelnik Janez, Radovljica
 • Žerovc Alojz, Radovljica
 • Avsenek Anton, Radovljica
 • Debeljak Franc, Radovljica
 • Golmajer Franc, Radovljica
 • Vogelnik Alojz, Radovljica
 • Papler Franc, Radovljica

 

Takratni pooblaščenec za podpise je bil Resman Ludvik.

 

Pred letom 1960 so se s kmetijsko zadrugo Jesenice spojile naslednje zadruge:

 • KZ Dovje – Mojstrana,
 • KZ Rateče,
 • KZ Rateče – Planica,
 • KZ Kranjska Gora,
 • KZ Jesenice,

ki so se kasneje združile s KZ ˝Jelovica ˝Radovljica. Prav tako so pred letom 1960 s KZ ¨Jelovica˝Radovljica združile zadruge Begunje, Lancovo in Lesce.

 

Leta 1962 sta se KZ ¨Jelovica˝Radovljica pripojila kmetijsko posestvo Bled in Poljče, leta 1964 pa se je v register vpisala KZ ˝Jelovica ¨Radovljica, ki je nastala s spojitvijo z zadrugo Jesenice. Takratni v. d. direktor je bil g. Anton Toman.

 

Na osnovi sklepa Zadružnega sveta KZ ˝Jelovica ˝Radovljica z dne 24. 12. 1969 in 30. 1. 1970 in sklepa delavskega sveta kmetijsko živilskega kombinata Kranj z dne 25. 12. 1969, 22. 1. 1970 in 31. 3. 1970 se KZ ˝Jelovica ˝Radovljica pripoji k kmetijskemu živilskemu živilskemu kombinatu Kranj. Takratni direktor obrata KZ Radovljica je bil g. Anton Černe, za njim pa g. Jože Avsenek, ter kasneje g. Marjan Pogačar.
Dotedanja KZ ˝Jelovica ˝Radovljica se je po pripojitvi k kmetijsko živilskemu kombinatu preimenovala v temeljno organizacijo kooperantov Radovljica – n.sol.o., Lesce, ki je imela sedež na sedanjem naslovu Rožna dolina 50, 4248 Lesce.

 

Leta 1992 je bil sprejet nov Zakon o zadrugah in takrat se je sedanja zadruga odcepila od kmetijsko živilskega kombinata v Kranju, ter postala samostojna Kmetijsko gozdarska zadruga Sava z.o.o., Lesce, tedanja direktorica pa je postala ga. Dušica Boštjančič, kasneje pa je bil za direktorja izvoljen g. Emil Peternel.

 

Leta 2008 je zadruga prenovila poslovne in trgovske prostore na obstoječi lokaciji, trenutno pa zadrugo vodita predsednik upravnega odbora g. Slavko Rabič, ter direktorica zadruge ga. Mojca Papler.OBVESTILA IN NOVICE

Scroll to Top