KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA

IK Slovenije

Naziv aktivnosti:

 

Vključitev v podukrepe:

  • 3.1 – Podpora za novo sodelovanje v shemi kakovosti v letu 2016 – za proizvod govedo in mleko
  • 3.1. – Podpora za novo sodelovanje v shemi kakovosti v letu 2017 – za proizvod govedo

 

Povzetek:

 

Z vključitvijo v podukrep 3. smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letni prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

 

Glavne dejavnosti:

 

Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shmeo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode za katere smo prejeli certifikat.

 

Cilji:

  • povečanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in
  • večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu

 

Pričakovani rezultati:

 

  • povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah,
  • doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in
  • rast prihodkov od prodaje 

 

Hiperpovezava na:

OBVESTILA IN NOVICE

Scroll to Top