IK Slovenije

Naziv aktivnosti:

 

Vključitev v podukrepe:

  • 3.1 – Podpora za novo sodelovanje v shemi kakovosti v letu 2016 – za proizvod govedo in mleko
  • 3.1. – Podpora za novo sodelovanje v shemi kakovosti v letu 2017 – za proizvod govedo

 

Povzetek:

 

Z vključitvijo v podukrep 3. smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letni prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

 

Glavne dejavnosti:

 

Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shmeo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode za katere smo prejeli certifikat.

 

Cilji:

  • povečanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in
  • večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu

 

Pričakovani rezultati:

 

  • povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah,
  • doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in
  • rast prihodkov od prodaje 

 

Hiperpovezava na:

OBVESTILA IN NOVICE

VSE ZA UREJENE GROBOVE NAŠIH NAJBLIŽJIH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Scroll to Top